Pre žiakov Strednej odbornej školy poľnohospodárskej so zameraním kynológie sme dňa 14.06.2017 zorganizovali skúšky podľa skúšobného poriadku BH-SK. Týmto sme ukončili v tomto školskom roku náš kynologický krúžok na škole.  Na skúšky sa prihlásili traja žiaci, ktorí mali odvahu predviesť, čo dokážu so svojimi chlpáčmi. Vyskúšali si atmosféru skúšok a za ich námahu sme ich odmenili malými darčekmi.