Cvičenie v dymnici

Cvičenie v dymnici v areáli Hlavnej banskej záchrannej stanice dňa 17.08.2008 – naša akčná štvorka.