Klubové skúšky (11.04.2015)

Klubové skúšky – jar 2015. Dňa 11.04.2015 sa konali klubové skúšky, ktoré nám slúžia ako previerky pre našich psov pri nasadení do ostrých pátracích akcii. Preskúšanie prebiehalo podľa nového vnútorného skúšobného poriadku nášho klubu PZŽ SR. Skúška sa skladala z troch cvikov poslušnosti a to  odloženie psa s rušivými vplyvmi, nosenie psa cudzou osobou a ovládateľnosť na diaľku […]