Kurz prvej pomoci

Náš klub nenecháva nič na náhodu a zorganizoval dvojdňové školenie Prvej pomoci u našich kolegov v dome HS Malá Fatra.  Na školenie sme si pozvali profesionálneho záchranára z dlhoročnými skúsenosťami zo zásahov a tohto času školiteľa hasičov na Hasičskej škole v Žiline  Bohuša Ondráčku,