Rescue Dog Day Morava

Dňa 1-3.05.2009 sa konalo spoločné cvičenie na Morave, kde sa zúčastnili viaceré slovenské záchranárske organizácie, ZKZ(Združenie kynológov záchranárov), KZZ (Kynologický záchranný zbor), KPZ (Klub psovodov záchranárov) a Juhomoravská záchranná brigáda z Moravy.