Seminár praktické vyhľadanie v ruine

Naši psovodi Martin, Martina a Anna sa zúčastnili semináru, zameraného na praktické vyhľadanie v ruine, ktorý sa konal 22.-24. marca 2013. Akcie sa zúčastnili psovodi zo záchranárskych organizácií z celého Slovenska a Čiech, dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža a členovia dobrovoľných hasičských zborov.