Skúšky z NSPZT v Bratislave (17.10.2009)

Skúšky z NSPZT v Bratislave Dňa 17 a 18.10.2009 sa konali skúšky v Bratislave na cvičisku ZKZ SR. Prvý deň bola skúška z národného skúšobného poriadku, kde bol rozhodca Ján Pothe. Zuzana a Martin sa zúčastnili na skúške SVZM (skúška všestranného záchranárskeho minima ).