Skúšky podľa Národné skúšobného poriadku (15.04.2012)

Skúšky podľa  Národné skúšobného poriadku. Dňa 15.4.2012 sa konali skúšky v NSZP v Bratislave. Z nášho klubu PZŽ SR sa zúčastnili štyria členovia. Martin Ďurnek s Dorkou, Zuzana Repáňová s Tyrom absolvovali skúšku SPZP P1 a  Martina Reková s Emanom a Jozef Vrábel s Giadou absolvovali skúšku SVZM.