Skúšky SVZM v Bratislave (17.10.2010)

Skúšky SVZM v Bratislave

Dňa 17.10.2010 sa uskutočnili v Bratislave skúšky podľa Národného skúšobného poriadku SVZM. Na skúškach sa z nášho klubu PZŽ SR zúčastnili dvaja členovia Zuzka a Maťo. Táto skúška sa skladá zo štyroch disciplín stopa, špeciálne práce, poslušnosť a obratnosť.  Skúšku sa nám podarilo úspešne zvládnuť a aj stopu na ktorej sme minulí rok neuspeli.