Skúšky Varín IPO – R (08.10.2011)

Skúšky Varín IPO – R. Dňa 8.10.2011 sa uskutočnili skúšky podľa medzinárodného skúšobného IPO – R . Skúšky zorganizoval náš klub PZŽ SR. Na skúškach sa zúčastnilo 14 ľudí z rôznych klubov Slovenska ( CCES, BKZB, KDK, LKZB, KZZ, Sanedok, PZZ SR ). Skúšky rozhodovala rozhodkyňa Andrea Adamčiaková zo združenia LKZB.