Skúšky Varín IPO – R. (23.10.2010)

Skúšky Varín  IPO – R. Dňa 23.10.2010 náš klub PZŽ SR usporiadal skúšky podľa skúšobného poriadku IPO-R. Na skúškach sa zúčastnilo 12 psovodov z rôznych klubov Slovenska. Rescue – Trenčianske Teplice, KPZ SR, KDK, Polícia Slovenska, KZZ, K-7,Dog academy a PZŽ SR. Skúšky rozhodovala rozhodkyňa Helena Pavlíková zo združenia ZKZ SR.