Spolupráca s CVČ (01.03.2010)

Spolupráca s Centrom voľného času pre deti v Rajeckých Tepliciach. Po oslovení riaditeľky Centra sme sa dohodli na aktívnej pravidelnej spolupráci pri výcviku psov a kontakte detí s našimi psami na Základnej škole v Rajeckých Tepliciach.