Súčinnostné cvičenie záchranárskych zložiek.

Dňa 13.10.2012 sa uskutočnilo súčinnostné cvičenie záchranárskych zložiek na Martinských Holiach. Organizátor cvičenia bol Hasičský zbor priekopa s ktorým úzko spolupracujeme. Na cvičený sa zúčastnili všetky záchranné zložky ( Hasičský zbor Priekopa, Mestská polícia Martin, Záchranná zdravotná služba, Červený kríž, Dobrovoľná horská služba , Psovodi KZZ a Psovodi Záchranári Žilina ).